Historia


Góra Kalwaria od blisko 100 lat jest nierozerwalnie związana z wojskiem. Dzieje jednostek, które stacjonowały w Górze Kalwarii przedstawiają się wyjątkowo bogato (począwszy od I Pułku Artylerii Legionów Polskich, przez m.in. Dywizjony Artylerii Konnej i Ośrodek Szkolenia Koni Wojskowych, po 112. Batalion Wojsk Zabezpieczenia Wojsk Obrony Wewnętrznej, I Pułk Ochrony).

1 Pułk Artylerii Legionów Polskich w Górze Kalwarii.

Od kilkudziesięciu lat stałym elementem związanym z tradycjami wojskowymi było funkcjonowanie strzelnicy garnizonowej w Górze Kalwarii. Niestety, po likwidacji garnizonu i jednostki wojskowej na początku XXI wieku, użytkowanie strzelnicy w sposób naturalny wygasło.Kilkuletnia współpraca z lokalnymi władzami Starostwa Powiatowego, Gminy Góra Kalwaria oraz wsparcie środowiska lokalnego i pasjonatów strzelectwa pozwoliły nam na powolne i systematyczne przywracanie obiektu do poziomu pozwalającego na realizację działań w kierunkach zgodnych z przeznaczeniem i jego historią, co stało się jednocześnie szansą rozwoju turystyki eksploracyjnej oraz rekreacyjnej na terenie gminy Góra Kalwaria.

Strzelnica funkcjonuje obecnie jako  ogólnodostępny obiekt cywilny.